Elektroinstalační materiál
Elektromontáže
Trasování zakopaných vedení

Elektroinstalační
materiál

Realizujeme kompletní nebo dílčí elektroinstalace a dodávky elektroinstalačního materiálu.

Elektro revize
(NN,VN)

Provádíme revize vedení a zařízení nízkého i vysokého napětí a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Trasování
vedení

Zabýváme se lokalizací v zemi a v budovách uložených elektricky vodivých vedení.

Detekce závad
kabeláže

Provádíme diagnostiku a lokalizaci poruch na elektrických kabelech. Určení hloubky a místa poruchy.